martes, 13 de agosto de 2013

IBANAT: una denúncia molt greu
Les recents afirmacions dels  responsables del comitè d’empresa de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT), en el sentit que la prevenció dels incendis forestals “no és una prioritat per a l’actual Govern de les Illes Balears”, suposen una acusació duríssima contra l’executiu de Jose Ramón Bauzá pel que fa a la seva política en matèria de lluita contra el foc; una acusació encara més greu pel moment concret en què es fa, quan encara no s’han apagat -gairebé lliteralment- les espurnes del devastador incendi d’Andrat, una catàstrofe ecològica sense pal·liatius que ha duit l’angoixa i la desolació a la societat illenca.

No és intenció meva -ni del nostre partit- fer oportunisme amb un tema tan seriós com és la prevenció dels incendis forestals; crec que aquesta és una qüestió massa seriosa com per convertir-la en una arma de lluita política. Però tampoc no podem deixar de costat les denúncies dels professionals que dediquen la seva vida a la cura dels nostres boscos i a la seva preservació. Per això, si és cert que el Govern de les Illes Balears ha descuidat la seva tasca preventiva en matèria forestal, els ciutadans d’aquesta comunitat tenim dret a saber-ho. I si és cert que el pressupost de l’IBABAT per a l’actual exercici és prop d’un 14% inferir al de l’any passat -amb el que això suposa de minva efectiva de recursos humans i tècnics- també ho volem saber. No és hora de fer demagògia en un assumpte com aquest, però tampoc hem de consentir  que qui ha de vetllar pel nostres boscos actuï amb negligència i impunitat...

No hay comentarios:

Publicar un comentario