martes, 22 de enero de 2013

Jugar amb la salut dels ciutadans
Les dades fetes publiques aquests darrers dies per la Defensoria del Pacient són molt preocupants, i afegeixen un nou motiu d’alarma al deteriorament progressiu que, des de fa mesos, pateix l’atenció sanitària pública a la nostra comunitat. Les esmentades dades parlen d’un increment significatiu de les queixes i demandes sobre el temps d’espera a què s’han d’exposar els usuaris de la sanitat pública. Especialment greu és el retard, segons la Defensoria del Pacient, que s’enregistra en el procés de diagnòstic, la qual cosa es pot traduir en un agreujament de les seqüeles que pot deixar la malaltia si no es diagnostica i es tracta a temps. Es bo d’imaginar els efectes potencials que pot tenir aquesta situació, per exemple, en malalts de càncer, un escenari que costa d’imaginar en una societat moderna i avançada com la nostra.

Aquesta no és més que una de les greus conseqüències derivades de la política d’austeritat salvatge que està aplicant, en matèria sanitària, el govern de José Ramón Bauzá, sense tenir en comte per res els negatius efectes sobre la salut dels ciutadans. L’obsessió retalladora d’aquest executiu està arribant, de fet, a cotes impensable fa només un parell d’anys i empeny a moltes persones cap a l’angoixa, la impotència i la desesperació, mentres condemna a excel·lents professionals sanitaris a fer feina en condicions de precarietat màximes. Estam arribant a un camí sense tornada enrera a la sanitat pública illenca. No es pot seguir jugant amb la salut de la gent com està fent un govern totalment insensible al sofriment humà….

jueves, 3 de enero de 2013

Atur: la botella mitja plenaLes dades de l’atur del mes de desembre passat no són, evidentment, per tirar coets, perquè seria una irresponsabilitat expressar satisfacció quan 95.000 ciutadans de les Illes es troben sense un lloc de feina i molts d’ells, fins i tot, sense gaire esperances de trobar-ne. Però la realitat ens diu que ha baixat el nombre d’aturats en 2.252 en relació a fa un any, i aquesta dada, per modesta que sigui, aporta una mica d’optimisme a un mercat laboral que semblava condemnat a fer créixer, un mes si i l’altre també, el nombre d’aturats a la nostra comunitat.

La temptació de voler veure la botella mitja plena enlloc de mitja buida és massa grossa per evitar-la, i més quan acabam de deixar enrera un dels períodes nadalencs més magres, comercialment parlant, dels darrers anys. Per a alguns, el que ha passat és que ja no hi ha més marge perquè baixi l’ocupació, que ja esta sota mínims. Potser sigui  així, però al manco és una bufada d’aire fresc, per esmorteït que sigui, de cara al futur d’un mercat laboral illenc que qualque dia haurà de repuntar.

Mentres tant, el Govern de Jose Ramón Bauzá continua fent la seva….Ni més ni manco que 1.423 treballadors interins han perdut la seva feina per les retallades de Aguiló i companyia, desmantellant poc a poc el sector públic illenc sense miraments ni el mínim de sensibilitat que cal esperar d’uns governants. Com vos he dit abans, hi ha tanc pocs motius per a l’esperança que no tenim més remei que aferrar-nos a un clau que crema….